Max Blecher - ROMANE. PDF

PDF Editura noastră a iniţiat un proiect de reeditare a unei serii de Opere aparţinând unor creatori de prim rang ai literaturii ai literaturii noastre din toate epocile. Era de datoria noastră să includem în această serie scrierile reprezentative ale lui Max Blecher, un autor unic, în felul său, care a anticipat experimente literare definitorii pentru aventura literară a secolului XX, precum proza existenţialistă sau Noul roman francez.Iată doar câteva caracterizări definitorii ale principalelor sale opere: “În acest spaţiu de stranii interferenţe ale realului cu visul, de devieri şocante ale percepţiei devenite de o acuitate halucinantă, Max Blecher se impune cu adevărat printr-o indubitabilă originalitate şi forţă, reuşind să contureze o viziune de profund dramatism, dminată de obsesia morţii şi a alienării fiinţei înr-o lume absurdă.” - I.Pop “(Romanul Inimi cicatrizate) este un jurnal clinic, relatat la persoana a treia, care trăieşte prin autenticitatea experienţei transcrise cu o fioroasă sinceritate.” (Ov. S. Crohmălniceanu) “Blecher consideră cuvintele realităţi concrete şi invită nu la o lectură, ci la o vizionare din interior a textelor. Privirea lucidă descompune imaginile lumii; figuri şi obiecte, lumini şi culor, senzaţii şi stări sunt reordonate liber, după logica visului sau a delirului şi sub influenţa uneori manieristă a practicilor suprarealiste. Diversitatea haotică, hazardul combinaţiilor constituie încă de acum o dimensiune a «irealităţii».” (C-tin Teodorovici)

Tags: download, max blecher, ebook, pdf, romane

download Max Blecher ROMANE PDF

Download from mirrors