Fflur Dafydd - Y Llyfrgell. PDF

 • Book info

  Author
  Title
  eBook formatPaperback, (torrent)En
  PublisherY Lolfa
  File size1.3 Mb
  ISBN
  Pages count253
  Book rating3.82 (8 votes)
   rate rate rate rate rate
 • From author

PDF Ar fore oer o Chwefror, yn y flwyddyn 2020, mae Dan, un o borthorion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrthi'n cyflawni ei drosedd arferol yn erbyn y gyfundrefn. Yn ei gyfarch wrth y drws mae Eben, y cofiannydd, sy'n ysu am gael mynediad. Ond yn ddiarwybod i'r ddau, mae Ana a Nan, dwy lyfrgellwraig a'u bryd ar ddial, ar fin newid hanes Llyfrgell Genedlaethol Cymru am byth.

Mae'r nofel hon yn trawsnewid gofod tangnefeddus y Llyfrgell Genedlaethol yn set theatrig llawn posibiliadau - lle mae bwledi'n tarfu ar y tawelwch, yr Ystafell Ddarllen yn gell, a'r Llyfrgell ei hun yn un o wrth-arwresau mwyaf ein llên...

ENILLYDD GWOBR GOFFA DANIEL OWEN 2009

Tags: download, fflur dafydd, ebook, pdf, y llyfrgell

download Fflur Dafydd Y Llyfrgell PDF

Download from mirrors