Kenneth Steven - Historia om korleis hunden fekk våt snute. PDF

PDF Då vatnet flommar over landet, bygger gamle Noah ei svær ark og tar om bord småkryp, husdyr og ville dyr av alle slag. Mens dei driv ute på havet skjer det forferdelege, båten spring lekk! Kva i all verda gjer ein då? Noah veit råd.

Denne bildeboka er i tekst og bilde ei livlig gjenfortelling av den gamle fabelen om korleis hunden fekk snute.

Tags: download, kenneth steven, ebook, pdf, historia om korleis hunden fekk våt snute

download Kenneth Steven Historia om korleis hunden fekk våt snute PDF

Download from mirrors