Jun Feng - Tiden er til fest. PDF

PDF Tiden er til fest er en selvbiografisk roman der udspiller sig i Kina, Burma, Laos, Thailand og Danmark.

I Kina er Jun Feng digter i en undergrundskreds og deltager tillige i studenteroprøret i 1986-87. Tiden efter hans studier ved universitetet i Shanghai bliver præget af forfølgelse, flugt og munkelivet i det sydlige Kina. Han flygter over bjergene til Burma, hvor der stadig er borgerkrig mellem regimets militær og den etniske minoritets partisaner. Herfra vandrer han videre til Thailand, hvor han opholder sig som munk i et buddhistisk tempel. Han bliver senere arresteret i Laos og oplever de umenneskelige forhold i fængslet.

Ved Amnesty Internationals og FN´s hjælp får han sin frihed tilbage og kommer til Danmark. Jun Fengs nyvundne frihed til trods er tilværelsen i Danmark ikke nem. Sprogvanskeligheder og praktiske problemer i det daglige gør livet besværligt for ham, men med sin tænksomme natur indser han, at der ikke er tale om et kultursammenstød. Han opfatter sig selv og de mennesker han møder som individer og ikke som repræsentanter for forskellige kulturer.

Tags: download, jun feng, ebook, pdf, tiden er til fest

download Jun Feng Tiden er til fest PDF

Download from mirrors