Shahnon Ahmad - Seketul Hati Seorang Pemimpin. PDF

PDF Seketul Hati Seorang Pemimpin menghimpunkan 15 buah cerpen Sasterawan Negara Shahnon Ahmad yang terilham daripada penekanan yang mengharukan dan menggelisahkan jiwa serta eleman-elemen yang berkembang sebelumnya. Hal ini boleh terjadi melalui iklim politik kebadutan, kenangan-kenangan silam, keyakinan akan kekuasaan Tuhan dan sebagainya. Di samping itu, bagi Shahnon, sejarah adalah guru yang baik hati. "Kita banyak belajar darinya. Kita memarahinya tapi kita juga menyayanginya. Dengan sejarah kita menangis dan insaf .... juga memperjelaskan kepada kita siapayang benar-benar berkuasa di alam raya ini.

Tags: download, shahnon ahmad, ebook, pdf, seketul hati seorang pemimpin

download Shahnon Ahmad Seketul Hati Seorang Pemimpin PDF

Download from mirrors