Richard Jackson - Holistic massage. PDF

PDF Het holisme gaat er vanuit, dat gezondheid niet alleen maar de afwezigheid van ziekte is, maar een nooit eindigend proces, waarbij naar een optimaal welbevinden van de mens in zijn totaliteit wordt gestreefd. Vanuit dit hoistische standpunt betekent dit het lichaam, het verstand en de ziel. Alles wat het evenwicht tussen deze drie elementen verstoort, betekent ziekte. Omdat de geneeskunde zich vornamelijk met de lichamelijke kant bezig houdt, wordt zij als ineficiënt en als weinig effectief beschouwd.

Dit boek wil een leidraad zijn om het holistische concept op het dagelijkse leven van toepassing te doen zijn: gezondheid d.m.v. holistische massage. De schrijver ontdoet de traditionele massagebehandelingen van veel franje en verklaart de fundamentale handgrepen, die iedereen kan leren, zonder dat u daarbij een veelheid aan details hoeft te onthouden. Hij onderstreept het profijt, dat zowel gever als ontvanger in geestelijk opzicht van een massagebehandeling kunnen hebben.

"Massage van Lichaam en Geest" is een boek dat veel van uw vragen ten aanzien van de holistische gezondheidsfilosofie beantwoordt, doodat het u leert de uitgangspunten in het dagelijkse leven toe te passen.

Tags: download, richard jackson, ebook, pdf, holistic massage

download Richard Jackson Holistic massage PDF

Download from mirrors