فریده شجاعی - امانت عشق. PDF

PDF سپیده دختری ظریف و زیبا عاشق پسرخاله خود علی ست.اما علی به دلیل نامعلومی او را پس می زند و طرد می کند.سپیده به ناچار با خواستگارش ازدواج می کند اما ازدواجش ناموفق است او مجبور به جدایی می شود.در آخر با علی ازدواج می کند اما علی پس از چندی بر اثر بیماری می میرد و باز سپیده تنها می شود اما...

Tags: download, فریده شجاعی, ebook, pdf, امانت عشق

download فریده شجاعی امانت عشق PDF

Download from mirrors