Rose Tan - Ang Sumpa (Fruitcakes, #8). PDF

PDF "Kung mambibitin ka lang, ibabaon na lang kita sa limot."

Isinumpa ng isang brokenhearted na old maid si Carmi. Mula noon, kapansin-pansin na lahat ng makaugnayan niya ay napapahamak. Ayaw man niyang maniwala sa kababalaghan, napilitan siyang lumapit sa isang espiritista.

Ayon dito, mawawala raw ang bisa ng sumpa kung hahanapin niya ang isang lalaking nagngangalang “Juancho de Torres.”
No choice siya kundi hanapin ang lalaki.

Wagi! Hindi lamang niya nahanap, nahalikan pa niya ito. Ubod pala ng kisig ang binata. Kaya lang, wanted pala ito. Kung gaano niya kabilis nahanap ito, ganoon din kabilis na nawala ito.

Paano na?

Tags: download, rose tan, ebook, pdf, ang sumpa (fruitcakes, #8)

download Rose Tan Ang Sumpa (Fruitcakes, #8) PDF

Download from mirrors