Pier Paolo Pasolini - La religione del mio tempo. PDF

PDF به نجیب‌زاده

اگر آفتاب برگردد یا برنشیند،
اگر شب طعم شب‌های آینده را داشته باشد،
اگر بعدازظهری باران‌خیز یادآور زمان‌های عاشقانه‌ای
باشد،
که هرگز واقعیت نداشته است،
باز هم من، من بی‌طروات ام
چه در لذت‌بردن
چه در رنج‌کشیدن.
دیگر زندگی را برابر خود احساس نمی‌کنم…
شاعربودن وقت زیادی می‌خواهد
ساعت‌های متمادی تنهایی، تنها راه این تنهایی است،
تنها چنین است که چیزی شکل می‌گیرد،
که همان نیروست، نیروی به دست باد سپردن، خباثت،
آزادی…،
برای دادن طرحی و نقشی به هرج و مرج.
من دیگر زمان زیادی ندارم
به تقصیر مرگ، مرگی که در غروب شباب پا پیش
می نهد،
به تقصیر دنیای انسانی‌مان،
که از گرسنگان نان را و از شاعر آرامش را می‌رباید.

Tags: download, pier paolo pasolini, ebook, pdf, la religione del mio tempo

download Pier Paolo Pasolini La religione del mio tempo PDF

Download from mirrors